Klik for flere varer.
Ingen produkter fundet.
Søg i artikler

FAQ: Chill HV-358C TWS Høretelefoner

6048
Elsker29

Download nyeste Chill TWS HV-358C manual version her!


Kan man bruge Siri / Google Assistent stemmestyring med Chill HV-358C høretelefonerne?:

Ja, dobbeltklik på højre headset knap for at aktivere Apple Siri / Google Assistent (hvis understøttet i værten).


Mit nye Chill TWS HV-358C headset lyder ikke så godt / lidt metalisk i lyden / mangelfuld bas:

Lyden kan i starten godt fremstå metalisk / skarp / mangelfuld bas o.lign., da højtaler membranerne først skal spilles ordentligt til. Det tager typisk op i mod 20 timers afspilning, før de opnår sin maksimale klang og dybde. Så hav lidt tålmodighed - det skal nok lønne sig :-)

Det er ligeledes vigtigt, at In-Ear høretelefoner baseret på et lukket princip sidder helt lufttætte i ørerne for bedre lyd og bas, hvilket kan kræve eksperimentering med de forskellige øreprop størrelser. Prøv evt. at holde dem inde i øret med fingrene, og fornem hvordan lyden/bassen her ændres markant, når de er lufttætte. Uden et lufttæt vakuum vil lyd/bas og evt. fit ikke fungere optimalt. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at twiste/dreje dem lidt ned i ørefolden for yderligere støtte.

Jeg har problemer med opladning / drifttiden:

Forklaringen skal typisk findes blandt følgende:

- Aftør ALTID ladepins på headset og evt. ladeboks inden opladning, da sved/hudfedt kan forhindre ordentlig ladekontakt og ligeledes medføre korrosion. Såfremt der er behov for en grundig rensning af ladepins, kan en vatpind med lidt husholdingssprit på (ikke gennemblødt) benyttes.

- Twist evt. headsettet godt ned i ladeboksen, så du via dennes LED lys kan se, at der er ladekontakt (rødt lys ved hvert headset)

- Hvis ladeboksen er helt afladt, vil denne først skulle oplades i noget tid, før ladecyklus af headset kan påbegyndes (LED lys for headset opladning lyser dermed ikke under denne proces. Headsets kan dermed heller ikke slukke automatisk ved isættelse i afladt ladeboks).

- Tilslut ikke ladeboksen til konstant strøm fra USB opladeren i mange timer / natten over o.lign., men sluk/frakobl denne efter endt opladning. Ellers forhindrer dette ladeboks/headset i automatisk at gå i standby, og vil dermed slide unødigt på elektronik og batterier.

- Batterier og elektronik kalibrereres løbende i takt med fulde cyklusser (fuld afladning og opladning), men da der her er 3 batterier på spil (ladeboks + 2x headset), kan man godt komme i situationer, hvor et eller flere batterier reelt aldrig får nogen fulde cyklusser. F.eks. er strømforbruget ikke helt ens i begge headsets. Dette kan dermed både påvirke batteriernes ydelse samt selve batteri kapacitet visningen, som dermed bliver upræcis/misvisende. I så fald kan man køre alle batterierne helt flade enkeltvis, og så oplade dem helt efterfølgende. Så får de dermed en fuld cyklus hver især.

- Batteriers ydelse falder altid gradvist i takt med brugen! Den teoretiske levetid for Li-Polymer baseret batterier under optimale forhold er typisk mellem 300-500 cyklusser. Ens brugsmønster har stor betydning for de optimale forhold, og dermed hvor længe batterier i praksis holder. Batteriers levetid / kapacitet reduceres især af, at have været i afladet tilstand for længe, høj luftfugtighed og større varme / kulde udsvingninger og selvfølgelig hvor meget / lidt de benyttes. Større udsving i drifttiden / kapacitetvisningen kan også blot skyldes et behov for kalibrering af batterier og elektronik (se ovenstående), hvilket i så fald vil kunne forbedre/optimere ydelsen igen.

Jeg kan ikke linke begge headset sammen til Stereo brug:

Hvis du ønsker at bruge de trådløse Chill HV-358C TWS høretelefoner sammen (stereo), skal du sikrer dig, at de 2 headset først linker sig sammen med hinanden FØR de forbindes/parres via Bluetooth til telefon/tablet/PC:

1. Slet alle tidligere bluetooth parringer på telefonen (HV-358, HV-358 R), genstart telefonen og deaktiver Bluetooth.

2. Tag herefter begge headset ud af ladeboksen. Typisk vil de selv tænde (ellers tryk kortvarigt på knappen) og herefter siger de 'Power On'... 'Your Device is Connected' (Hvis ikke, så gå til * Stereo-Link) 

3. Herefter aktiverer du så bluetooth på telefonen, søger og parrer så med HV-358. 
(Når man har foretaget en parring, så forbinder man sig blot til denne fremadrettet)

* Stereo-Link:
Siger de ikke: 'Power on…Your device is connected', når begge headset tændes (og Bluetooth ikke er aktiveret), men i stedet siger f.eks.: 'Power on...Pairing', så er de ikke linket sammen til stereo brug:

I så fald sluk og tænd begge headset, og lige efter "Power On" lyden dobbelt-klikkes hurtigt på begge headset samtidigt. Der vil herefter fremkomme bip-lyde i begge headset, og efter ca. 5-10 sekunder vil de automatisk Stereo-linke sig sammen igen (siger: 'Your device is connected' i begge headset).

Linker de ikke sammen og/eller bib-lyde ikke høres i begge heaset, så gentag Stereo-Link proceduren og vær obs på, at de 2 klik (dobbelt-klik) skal falde ret hurtigt efter hinanden. Prøv ligeledes at holde dem tættere på hinanden og gå evt. et andet sted hen (da der kan være nogle andre trådløse pairing signaler i luften). Når de er linket sammen, kan de herefter benyttes/parres på normalvis igen jvf. guiden/manualen.

Vær obs på, at du så ikke forbinder dem til en tidligere/eksisterende mono parring på telefonen (f.eks. HV-358 R), da det jo i så fald vil koble stereo brug fra igen. Derfor anbefales det at slette tidligere parringer og genstarte telefonen først.

Headset slukker/kobler ikke selv fra, når de sættes i ladeboksen:

Headsets kan ikke være tændt (spille) samtidig med at de oplader. Så det er når opladning begynder, at de så vil slukke selv. Ergo kræver det, at der opnåes ordentlig ladekontakt, samt at ladeboksens batteri ikke er meget afladt, før headset påbegynder opladning - og dermed vil slukke.

Du kan både via ladeboksens samt headset LED lysene se om der er ladestrøm/kontakt, når headset indsættes (rødt lys). Er ladeboksen afladt, kan headset ladecyklus ikke starte - og ergo slukker de jo så ikke selv. Selve ladeboksen skal i så fald oplades i min. 10-15 min., før der er støm nok på til at starte en headset ladecyklus. 

Husk at aftørre ladepins på headset efter brug / inden opladning (og evt. forsigtigt ladeboks pins om nødvendigt), da sved/hudfedt kan forhindre ordentlig ladekontakt og ligeledes medføre korrosion. Vær obs på, at headset silikone-hylsteret sidder korrekt, og twist headsettet godt ned i ladeboksen, så du via LED lysene kan se, at der opnåes korrekt ladekontakt.

Det er op til den enkelte telefon selv at registrere, når der ikke længere er kontakt til bluetooth headsettet og dermed få slået lyden over på telefonen igen. Det er ikke noget headsettet har indflydelse på. Nogle telefoner er relativt hurtige til at abryde, andre kan slet ikke dette selv. Samme kan siges om at auto-forbinde Bluetooth enhederne igen. Generelt anbefales det at slå Bluetooth fra/til på telefonen, når det (ikke) benyttes, da det ellers bruger strøm og udsender kommunikation med andre enheder.

Du kan ligeledes slukke headsets ved at trykke på den ene kontrolpanel knap i ca. 4-5 sekunder.

Hvordan fungerer LED indikatorerne på Ladeboksen:

LED indikatorerne på ladeboksen viser de 2 headsets ladestatus til højre og venstre, samt ladeboksens status i midten.

Ladestrøm til headset indikeres med rødt lys under opladning, og blåt lys når ingen ladestrøm detekteres (opladt / ingen kontakt). Når der ikke detekteres nogen ladestrøm i et stykke tid vil LED lysene automatisk slukke ved ren batteri drift, for at spare på strømmen.

LED indikatoren i midten blinker rødt, når selve ladeboksen oplades - og lyser konstant rødt når denne er opladt.

Bemærk: Hvis ladeboksen er afladt, så vil denne automatisk blive opladet i noget tid, før opladning af selve headset påbegyndes. Under denne proces, vil der dermed ikke være lys i indikatorerne for de 2 headsets - kun i ladeboksens LED. Når ladeboksen er blevet opladt til et vist niveau, vil opladning af headset automatisk starte efterfølgende.

Jeg synes nogle gange det ene headset løber hurtigere tør end det andet?:

Ved stereo brug er det VENSTRE headset Master - altså det der modtager signalet fra ens telefon, og sender videre til det HØJRE headset (Slave). Strømforbruget vil derfor altid variere noget i begge headsets afhængig af signalkvaliteten (afstand i mellem telefon og headset, andre forstyrrende signaler i luften samt blokeringer fra. f.eks. ens tøj osv.) samt musik volumen.

Man kan dermed hente noget strømbesparelse, ved selvfølgelig at sænke volumen, men også ved at være obs på at have den korteste afstand mellem telefon og det VENSTRE headset. Afstand og hvilket tøj/taske/lomme man har tlf i, om den vender op eller nedad osv., påvirker alt sammen signalkvaliteten og dermed strømforbruget.

Batterier og elektronik kalibrereres løbende i takt med fulde cyklusser (fuld afladning og opladning), men da der her er 3 batterier på spil (ladeboks + 2x headset), kan man godt komme i situationer, hvor et eller flere batterier over tid reelt aldrig får nogen fulde cyklusser. F.eks. er strømforbruget ikke helt ens i begge headsets. Dette kan dermed både påvirke batteriernes ydelse samt selve batteri kapacitet visningen, som dermed bliver upræcis/misvisende. I så fald kan man køre alle batterierne helt flade enkeltvis, og så oplade dem helt efterfølgende. Så får de dermed en fuld cyklus hver især.

Jeg oplever periodiske udfald i lyden:

Lydudfald er desværre ikke helt ualmindeligt ved Bluetooth og er typisk et resultat af signalforstyrrelser. 

Det VENSTRE headset er master og modtager signalet fra telefonen og dette sendes så videre til den HØJRE side. Det videresendte signal vil altid være svagere end det primære signal, da der sker et naturligt signal tab her. Ved signalforstyrrelser vil det højre headset dermed også være det der falder ud først. Af samme årsag kan den venstre så ikke få udfald, uden den højre også falder ud.

Signalforstyrrelser opstår typisk som følge af andre kraftigere trådløse signaler i nærheden (på 2.4Ghz), fysiske blokeringer af signalet fra f.eks. tøj, huer, taske o.lign., et relativt svagt bluetooth signal fra værten og/eller kombinationer heraf.

Andre 2.4Ghz signaler kan være alt fra Wi-Fi routere, trådløse ringeklokker, baby alarmer, andre Bluetooth enheder, DECT telefoner, trådløse keyboard/mus og sågar udstyr på byggepladser og moderne trafiklys/trafikregulering. Ligeledes opfylder mange "Kina" produkter ikke regulativerne, og støjer dermed for andre produkter.

Signalforstyrrelser kan være svært at komme til livs afhængig af telefon, brugsmønster og ikke mindst omgivelserne. Den grundlæggende sendestyrke styres af afsenderen, så der er desværre ikke rigtig noget man kan gøre for at øge bluetooth’s sendestyrke og frekvens. Det er en ret lukket standard.

Ofte kan man dog opnå bedre signal ved at eksperimentere med hvilken tøj/taske/lomme man har tlf i, om den vender op eller nedad osv. Da det VENSTRE headset jo er master ved stereo brug, bør denne side jo også have det bedste signal og korteste afstand fra telefonen.

Især i tætbebyggede / visse områder, kan der potentielt være rigtig mange andre forstyrende trådløse signaler i luften, og her kan det generelt være svært at undgå udfald. Et forstyrrende signal i luften kan/vil overdøve et svagere signal uanset rækkevidden mellem tlf og headset.

Generelt er Bluetooth udfald desværre ret forekommende (uanset mærke), da det er et kortrækkende signal som nemt overdøves. Problemstillingen er så væsentlig større ved TWS headsets, da der jo her skal transmitteres 2 signaler fremfor for 1 ved alm. bluetooth høretelefoner/højtalere.

Chill HV-358C er Bluetooth 5.0 baseret, som har bedre "anti-jamming" end tidligere versioner. Desuden er Chill HVT-358C høretelefonerne udstyret med en kraftig hi-end LCT antenne (Laser Circuit Tech) der bidrager til væsentlig bedre signalkvalitet og potientielt færre signalforstyrrelser i forhold til mange andre TWS In-Ear headset. Bluetooth 5.0 egenskaberne udnyttes bedst, når ens smartphone ligeledes har Bluetooth 5.0 support.

Man skal også være obs på, at signaludfald også kan komme fra ens streaming, da internet forbindelsen ikke nødvendigvis er konstant/stabil når man bevæger sig rundt.


Modparten har nogen gange lidt svært ved at høre mig ved telefoni:

Chill HV-358C er udstyret med Knowles mikrofon samt ekko- & støjdæmpning som teknisk set er i den bedre ende. Især støjende omgivelser samt vindstøj o.lign. kan dog påvirke lydkvaliteten for modparten, da mikrofonen jo sidder helt oppe i øret og dermed også vil opfange og gengive den omgivende støj.

Kan man få modpartens tale ud af begge headsets ved telefoni:

Ved telefoni hører man kun modparten i det ene headset. Telefoni er et Mono signal i relativ lav opløsning. Det er en begrænsning/feature i selve Bluetooth chipsettet, at mono signalet ikke sendes ud i begge headsets. Der bruges dermed mindre strøm og signalkvaliteten øges.

Generelt vil man også selv have en tendens til at snakke meget højere, hvis man får modpartens tale i begge headsets. Så dette kan også være generende.


Jeg oplever nogen gange at volumen selv skruer op og ned?

Der er ingen volumen kontrol i selve høretelefonerne, så dette styres udelukkende i værtsenheden (telefonen). Høretelefonerne gengiver blot de indstillede lydniveauer, på lige fod med den indbygget højtaler i telefonen.

Smartphones har dog typisk flere forskellige lydindstillinger for forskellige funktioner (beskeder, opkald, medier, alarmer, bluetooth osv.) som kan være indstillet forskelligt - og dermed også afgiver lyd på forskellige lydniveauer. Desuden kan mange Apps også selv styre volumen, hvorfor man her kan opleve at lydstyrken løbende ændres, når/hvis de forskellige apps arbejder. 

Oplever man store lydudsving, må man via sin Smartphones lydkontrol prøve at observere hvad/hvornår der skrues op/ned og forsøge at identifcere den funktion og eller app som påvirker volumenkontrollen.


Kan mit Chill TWS HV-358C headset også tilsluttes en computer / PC?

Ja, Chill TWS høretelefonerne kan også kobles sammen med computeren via Bluetooth. Hvis computeren ikke i forvejen har Bluetooth support og/eller man ønsker bedre signalkvalitet og rækkevidde, kan man installere en USB Bluetooth Dongle i en ledig USB port i computeren.

Vær opmærksom på, at der på computere er væsentlig flere indstillinger der kan påvirke tilslutningen og lydkvaliteten. Oplever man at lyden er i meget lav opløsning/forvrænget, kan man under lydindstillingerne justere hvilken codec/enhed der skal benyttes til afspilning/optagelse (Windows 10 -> Indstillinger for afspilning af lyd) + (Windows 10 -> Lydindstillinger). Ens lydkort driver/program kan ligeledes have overtaget styringen af lydenheder og påvirke tilslutningen.

Kan jeg købe reservedele til min Chill høretelefoner?

Ja, du kan købe de forskellige elementer til Chill høretelefon modellerne i webshoppen: Chill Headset Reservedele

Relaterede varer
Relaterede artikler

Menu

Indstillinger

Create a free account to use wishlists.

Log ind

Opret en konto, for at gemme Favoritter.

Log ind