FAQ: Chill HV-316T TWS Høretelefoner

FAQ: Chill HV-316T TWS Høretelefoner

Download nyeste Chill TWS HV-316T manual version her!


Kan man bruge Siri / Google Assistent stemmestyring med Chill TWS headsettet?:

Ja, dobbeltklik på én af headset knapperne for at aktivere Siri / Google Assistent (hvis understøttet i værten).


Mine nye Chill TWS høretelefoner lyder ikke så godt / lidt metalisk:

Lyden kan i starten godt fremstå lidt metalisk / skarp / mangelfuld bas o.lign., da højtaler membranerne først skal spilles til. Det tager op i mod 20 timers afspilning, før de opnår sin maksimale klang og dybde. Så hav lidt tålmodighed - det skal nok lønne sig :-)


Jeg har problemer med opladning:

Forklaringen skal typisk findes blandt følgende:

- Aftør altid ladepins på headset og evt. ladeboks inden opladning, da sved/hudfedt kan forhindre ordentlig kontakt.

- Ladeboksen må IKKE være helt afladt inden opladning af headsets! 
Ladeboksens batteri, kan dermed ikke nå at oplades i samme takt som begge headset trækker strømmen ud igen. Dermed vil opladningen blot konstant starte og stoppe. Det vil derfor enten tage meget lang tid og/eller indikatorerne vil "disco" blinke rødt og blåt som fejlmelding. Er ladeboksen helt afladt, så oplades denne ~15 min./helt inden headset isættes til opladning.

- Batterier og elektronik kalibrereres løbende i takt med fulde cyklusser (fuld afladning og opladning), men da der her er 3 batterier på spil (ladeboks + 2x headset), kan man godt komme i situationer, hvor et eller flere batterier reelt aldrig får nogen fulde cyklusser. F.eks. er strømforbruget ikke helt ens i begge headsets. Dette kan dermed både påvirke batteriernes ydelse samt selve batteri kapacitet visningen, som dermed bliver upræcis/misvisende. I så fald kan man køre alle batterierne helt flade og så oplade dem helt efterfølgende, så de dermed får sig en fuld cyklus hver især.

- Tilslut ikke ladeboksen til konstant strøm fra USB opladeren i mange timer / natten over o.lign., men sluk/frakobl denne efter endt opladning. Ellers forhindrer dette ladeboks/headset i automatisk at slukke, og vil dermed slide unødigt på elektronik og batterier.

Jeg kan ikke linke begge headset sammen til Stereo brug:

Hvis du ønsker at bruge de trådløse Chill HV-316T TWS høretelefoner sammen (stereo), skal de først parres med hinanden, før de forbindes til telefonen/tablet:

1. Slet alle tidligere bluetooth parringer på telefonen (HV-316T, HV-316T R), genstart telefonen og deaktiver Bluetooth.

2. Tag herefter begge headsets ud af ladeboksen, og tryk kortvarigt på knapperne på BEGGE headset
   (herefter skal de sige: Power on…Your device is connected)*

3. Herefter aktiverer du så bluetooth på telefonen og parrer så med HV-316T. 

* Siger de ikke: 'Power on…Your device is connected', når de begge 2 tændes jvf. fremgangsmåden, men i stedet siger: 'Power on...Pairing', så er de ikke linket sammen til stereo brug (i mono mode til brug hver for sig). I så fald skal de først linkes sammen som et stereo sæt igen:

Tænd begge, og efter "Power On" lyden dobbelt-klikkes hurtigt på begge headset samtidigt. Der vil så fremkomme bip-lyde i begge headset. Hold dem tæt sammen og efter ca. 5-10 sekunder vil de så automatisk linke sammen igen (siger: Your device is connected). Hvis ikke, så giv dem ét yderligere klik på begge knapper og/eller gentag proceduren (hold dem helt tæt på hinanden). Når de er linket sammen, kan de herefter sættes i ladeboksen, og benyttes/parres på normalvis igen jvf. guiden/manualen (husk at slette evt. tidligere mono parringer, da de jo i så fald ellers blot vil  frakoble sig stereo igen). Vær obs på kun fremadrettet at foretage ét kort tryk på begge headsets for at tænde/parre dem.

Hvordan fungerer LED indikatorerne på Ladeboksen:

LED indikatorerne på ladeboksen viser de 2 headsets ladestatus: Lyser rødt ved ladestrøm til headsettet, og lyser blåt når ingen ladestrøm detekteres (typisk opladt). Når der ikke detekteres nogen ladestrøm i et stykke tid vil LED lysene slukke.

LED indikatoren til højre ved stikket viser ligeledes selve ladeboksens ladestatus (tilsluttet USB oplader). Denne vil blinke rødt, når selve ladeboksen oplader, og lyse konstant rødt, når opladt. Bemærk, hvis både ladeboks og headset lader samtidigt vil højre LED jo dermed have begge visninger samtidigt, hvilket kan give et lyserødt skær (hvis både blå og rød lyser samtidigt).

Hvis begge LED's "disco" blinker rødt og blåt, så skyldes denne fejlmelding, at selve ladeboksen er helt afladt!
De 2 headset vil dermed trække mere strøm, end ladeboksens batteri kan nå at blive opladt og levere - og dermed vil opladningen bare konstant starte og stoppe. I så fald er du nødt til at oplade selve ladeboksen ~10 min./helt uden headset i først.

Se i øvrigt beskrivelse og illustrationer i nyeste manual revision her.

Jeg oplever periodiske udfald i lyden:

Lydudfald er desværre ikke helt ualmindeligt ved Bluetooth og er typisk et resultat af signalforstyrrelser. 

Det VENSTRE headset er master og modtager signalet fra telefonen og dette sendes så videre til den HØJRE side. Det videresendte signal vil altid være svagere end det primære signal, da der sker et naturligt signal tab her. Ved signalforstyrrelser vil det højre headset så også være det der falder ud først. Af samme årsag kan den venstre så ikke få udfald, uden den højre også.

Signalforstyrrelser opstår typisk som følge af andre kraftigere trådløse signaler i nærheden (på 2.4Ghz), fysiske blokeringer af signalet fra f.eks. tøj, huer, taske o.lign., et relativt svagt bluetooth signal fra værten og/eller kombinationer heraf.

Andre 2.4Ghz signaler kan være alt fra Wi-Fi routere, trådløse ringeklokker, baby alarmer, andre Bluetooth enheder, DECT telefoner, trådløse keyboard/mus osv. Ligeledes opfylder mange "Kina" produkter ikke regulativerne, og støjer dermed for andre produkter.

Signalforstyrrelser kan være svært at komme til livs afhængig af telefon, brugsmønster og ikke mindst omgivelserne. Den grundlæggende sendestyrke styres af afsenderen og antennerne er indbygget i Bluetooth chipsettene i begge ender, så der er desværre ikke rigtig noget man kan gøre for at øge bluetooth’s sendestyrke og frekvens. Det er en ret lukket standard.

Ofte kan man dog opnå bedre signal ved at eksperimentere med hvilken tøj/taske/lomme man har tlf i, om den vender op eller nedad osv. Da det VENSTRE headset jo er master ved stereo brug, bør denne side jo også have det bedste signal og korteste afstand fra telefonen.

Især i tætbebyggede / visse områder, kan der potentielt være rigtig mange andre trådløse signaler i luften, og her kan det generelt være svært at undgå udfald. Et forstyrrende signal i luften kan/vil overdøve et svagere signal uanset rækkevidden mellem tlf og headset.

Generelt er Bluetooth udfald desværre ret forekommende (uanset mærke), da det er et kortrækkende signal som nemt overdøves. Problemstillingen er så væsentlig større ved TWS headsets, da der jo her skal transmitteres 2 signaler fremfor for 1 ved alm. bluetooth høretelefoner/højtalere. For at potentielt reducere den problematik yderligere, er man så nødt til at gå efter produkter som benytter andre teknologier end radio, f.eks. Near-field Magnetic Induction (NFMI). Sådanne headset koster dog også 2-4 gange mere, så det er selvfølgelig en afvejning, og ikke nødvendigvis en garanti for at slippe helt for udfald.

Man skal være obs på, at signaludfaldene også kan komme fra ens streaming, da internet forbindelsen ikke nødvendigvis er konstant/stabil når man bevæger sig rundt.


Modparten har nogen gange lidt svært ved at høre mig ved telefoni:

Støjende omgivelser og vindstøj o.lign. kan påvirke lydkvaliteten for modparten, da mikrofonen jo sidder helt oppe i øret og dermed også vil opfange den omgivende støj.

Kan man få modpartens tale ud af begge headsets ved telefoni:

Ved telefoni hører man kun modparten i det ene headset. Telefoni er et Mono signal i relativ lav opløsning. Det er en begrænsning/feature i selve Bluetooth chipsettet, at mono signalet ikke sendes ud i begge headsets. Der bruges dermed mindre strøm og signalkvaliteten øges.

Generelt vil man også selv have en tendens til at snakke meget højere, hvis man får modpartens tale i begge headsets. Så dette kan også være generende.


Kan mit Chill TWS headset også tilsluttes en PC / computer?

Ja, Chill TWS høretelefonerne kan ligeledes kobles sammen med computeren via Bluetooth. Hvis computeren ikke i forvejen har Bluetooth support og/eller man ønsker bedre signalkvalitet og rækkevidde, kan man installere en USB Bluetooth Dongle i en ledig USB port i computeren.

Vær opmærksom på, at der på computere er væsentlig flere indstillinger der dermed kan påvirke tilslutningen og lydkvaliteten. Oplever man f.eks. at lyden er i meget lav opløsning/forvrænget, kan man under lydindstillingerne bl.a. justere hvilken codec/enhed der skal benyttes til afspilning/optagelse (Windows 10 -> Indstillinger for afspilning af lyd) + (Windows 10 -> Lydindstillinger). Ens lydkort driver/program kan ligeledes have overtaget styringen af lydenheder og påvirke tilslutningen.

Publiceret den 11.07.2018 Bluetooth Højttalere &..., FAQ 0 1047

Skriv en KommentarSkriv et svar

Blog Kategorier

Blog Søgning

Seneste kommentarer

Relateret artiker

Forskel 0

Ingen varer

Skal først fastlægges Levering:
DKK 0,00 Moms:
DKK 0,00 Total:

Priserne er inkl. moms

Til kassen