Klik for flere varer.
Ingen produkter fundet.
Søg i artikler

FAQ: Chill HV-316T TWS Høretelefoner

10947
Elsker9

Download nyeste Chill TWS HV-316T manual version her!


Kan man bruge Siri / Google Assistent stemmestyring med Chill TWS headsettet?:

Ja, dobbeltklik på én af headset knapperne for at aktivere Siri / Google Assistent (hvis understøttet i værten).


Mine nye Chill TWS høretelefoner lyder ikke så godt / lidt metalisk:

Lyden kan i starten godt fremstå lidt metalisk / skarp / mangelfuld bas o.lign., da højtaler membranerne først skal spilles til. Det tager op i mod 20 timers afspilning, før de opnår sin maksimale klang og dybde. Så hav lidt tålmodighed - det skal nok lønne sig :-)

Det er ligeledes vigtigt, at høretelefonerne sidder helt lufttæt i ørerne for bedre lyd og bas (bund), hvilket kan kræve eksperimentering med de forskellige øreprop størrelser. Prøv evt. at holde dem inde i øret med hænderne, og fornem hvordan lyden/bassen her ændres markant, når de er lufttætte. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at twiste/dreje dem lidt ned i ørefolden for yderligere støtte. 

Jeg har problemer med opladning / drifttiden:

Forklaringen skal typisk findes blandt følgende:

- Aftør ALTID ladepins på headset og evt. ladeboks inden opladning, da sved/hudfedt kan forhindre ordentlig ladekontakt og ligeledes medføre korrosion. Såfremt der er behov for en grundig rensning af ladepins, kan en vatpind med lidt husholdingssprit på (ikke gennemblødt) benyttes.

- Ladeboksen må IKKE være helt afladt inden opladning af headsets! 
Ladeboksens batteri, kan dermed ikke nå at oplades i samme takt som begge headset trækker strømmen ud igen. Dermed vil opladningen blot konstant starte og stoppe. Det vil derfor enten tage meget lang tid og/eller indikatorerne vil "disco" blinke rødt og blåt som fejlmelding. Er ladeboksen helt afladt, så oplades denne ~15 min./helt inden opladning af headset påbegyndes.

- Tilslut ikke ladeboksen til konstant strøm fra USB opladeren i mange timer / natten over o.lign., men sluk/frakobl denne efter endt opladning. Ellers forhindrer dette ladeboks/headset i automatisk at slukke, og vil dermed slide unødigt på elektronik og batterier.

- Batterier og elektronik kalibrereres løbende i takt med fulde cyklusser (fuld afladning og opladning), men da der her er 3 batterier på spil (ladeboks + 2x headset), kan man godt komme i situationer, hvor et eller flere batterier reelt aldrig får nogen fulde cyklusser. F.eks. er strømforbruget ikke helt ens i begge headsets. Dette kan dermed både påvirke batteriernes ydelse samt selve batteri kapacitet visningen, som dermed bliver upræcis/misvisende. I så fald kan man køre alle batterierne helt flade og så oplade dem helt efterfølgende, så de dermed får sig en fuld cyklus hver især.

- Batteriers ydelse falder altid gradvist i takt med brugen! Den teoretiske levetid for Li-Polymer baseret batterier under optimale forhold er typisk mellem 300-500 cyklusser. Ens brugsmønster har stor betydning for de optimale forhold, og dermed hvor længe batterier i praksis holder. Batteriers levetid / kapacitet reduceres især af, at have været i afladet tilstand for længe, samt høj luftfugtighed og større varme / kulde udsvingninger og selvfølgelig hvor meget / lidt de benyttes. Større udsving i drifttiden / kapacitetvisningen kan også blot skyldes et behov for kalibrering af batterier og elektronik (se ovenstående), hvilket i så fald vil kunne forbedre/optimere ydelsen igen.

Jeg kan ikke linke begge headset sammen til Stereo brug?:

Hvis du ønsker at bruge de trådløse Chill HV-316T TWS høretelefoner sammen (stereo), skal de først være Stereo-linket med hinanden før de forbindes/parres til telefonen/tablet/PC:

1. Slet alle tidligere bluetooth parringer på telefonen (HV-316T, HV-316T R), genstart telefonen og deaktiver Bluetooth.

2. Tag herefter begge headsets ud af ladeboksen, og tryk kortvarigt på knapperne på BEGGE headset.
    Herefter skal de sige: Power on…Your device is connected (Hvis ikke, så gå til * Stereo-Link) 

3. Herefter aktiverer du så bluetooth på telefonen og parrer så med HV-316T. 
    (Når man har foretaget en parring, så forbinder man sig blot til denne fremadrettet).

* Stereo-Link:
Siger de ikke: 'Power on…Your device is connected', når begge headset tændes (og Bluetooth ikke er aktiveret), men i stedet siger f.eks.: 'Power on...Pairing', så er de ikke linket sammen til stereo brug:

I så fald sluk og tænd begge headset, og lige efter "Power On" lyden dobbelt-klikkes hurtigt på begge headset samtidigt. Der vil herefter fremkomme bip-lyde i begge headset, og efter ca. 5-10 sekunder vil de automatisk Stereo-linke sig sammen igen (siger: 'Your device is connected' i begge headset).

Linker de ikke sammen og/eller bib-lyde ikke høres i begge heaset, så gentag Stereo-Link proceduren og vær obs på at de 2 klik (dobbelt-klik) skal falde ret hurtigt efter hinanden. Prøv ligeledes at holde dem tættere på hinanden og gå evt. et andet sted hen (da der kan være nogle andre trådløse pairing signaler i luften). Når de er linket sammen, kan de herefter benyttes/parres på normalvis igen jvf. guiden/manualen.

Vær obs på, at du så ikke forbinder dem til en tidligere/eksisterende mono parring på telefonen (f.eks. HV-316T R), da det jo i så fald vil koble stereo brug fra igen. Derfor anbefales det at slette tidligere parringer og genstarte telefonen først.

Headset slukker ikke altid selv, når de sættes i ladeboksen:

Det kræver at der er er ordentlig ladekontakt, samt at ladeboksens batteri ikke er afladt - før headsets kan påbegynde opladning, og dermed slukke automatisk.

Du kan via ladeboksens LED lys se når der opnåes ladekontakt (rødt lys for ladestrøm), når headset indsættes. Er ladeboksen afladt, kan headset opladning ikke starte - og dermed heller ikke slukke automatisk.

Husk at aftørre ladepins på headset efter brug / inden opladning (og evt. forsigtigt ladeboks pins om nødvendigt), da sved/hudfedt kan forhindre ordentlig ladekontakt og ligeledes medføre korrosion. Vær obs på, at headset silikone-hylsteret sidder korrekt, og twist headsettet godt ned i ladeboksen, så du via LED lysene kan se, at der opnåes korrekt ladekontakt.

Du kan altid slukke heasets manuelt ved at trykke på den ene kontrolpanel knap i ca. 4-5 sekunder.

Hvordan fungerer LED indikatorerne på Ladeboksen:

LED indikatorerne på ladeboksen viser de 2 headsets ladestatus: Lyser rødt ved ladestrøm til headsettet, og lyser blåt når ingen ladestrøm detekteres (typisk opladt). Når der ikke detekteres nogen ladestrøm i et stykke tid vil LED lysene slukke.

LED indikatoren til højre ved stikket viser ligeledes selve ladeboksens ladestatus (tilsluttet USB oplader). Denne vil blinke rødt, når selve ladeboksen oplader, og lyse konstant rødt, når opladt. Bemærk, hvis både ladeboks og headset lader samtidigt vil højre LED jo dermed have begge visninger samtidigt, hvilket kan give et lyserødt skær (hvis både blå og rød lyser samtidigt).

Hvis begge LED's "disco" blinker rødt og blåt, så skyldes denne fejlmelding, at selve ladeboksen er helt afladt!
De 2 headset vil dermed trække mere strøm, end ladeboksens batteri kan nå at blive opladt og levere - og dermed vil opladningen bare konstant starte og stoppe. I så fald er du nødt til at oplade selve ladeboksen ~10 min./helt uden headset i først.

Se i øvrigt beskrivelse og illustrationer i nyeste manual revision her.

Jeg synes nogle gange det ene headset løber hurtigere tør end det andet?:

Ved stereo brug er det VENSTRE headset Master - altså det der modtager signalet fra ens telefon, og sender videre til det HØJRE headset (Slave). Strømforbruget vil derfor altid variere noget i begge headsets afhængig af signalkvaliteten (afstand i mellem telefon og headset, andre forstyrrende signaler i luften samt blokeringer fra. f.eks. ens tøj osv.) samt musik volumen.

Man kan dermed hente noget strømbesparelse, ved selvfølgelig at sænke volumen, samt være obs på at have den korteste afstand mellem telefon og det VENSTRE headset. Afstand og hvilket tøj/taske/lomme man har tlf i, om den vender op eller nedad osv., påvirker alt sammen signalkvaliteten og dermed strømforbruget.

Batterier og elektronik kalibrereres løbende i takt med fulde cyklusser (fuld afladning og opladning), men da der her er 3 batterier på spil (ladeboks + 2x headset), kan man godt komme i situationer, hvor et eller flere batterier reelt aldrig får nogen fulde cyklusser over tid. F.eks. er strømforbruget ikke helt ens i begge headsets. Dette kan dermed både påvirke batteriernes ydelse samt selve batteri kapacitet visningen, som dermed bliver upræcis/misvisende. I så fald kan man køre alle batterierne helt flade enkeltvis, og så oplade dem helt efterfølgende. Så får de dermed en fuld cyklus hver især.

Jeg oplever periodiske udfald i lyden:

Lydudfald er desværre ikke helt ualmindeligt ved Bluetooth og er typisk et resultat af signalforstyrrelser. 

Det VENSTRE headset er master og modtager signalet fra telefonen og dette sendes så videre til den HØJRE side. Det videresendte signal vil altid være svagere end det primære signal, da der sker et naturligt signal tab her. Ved signalforstyrrelser vil det højre headset så også være det der falder ud først. Af samme årsag kan den venstre så ikke få udfald, uden den højre også.

Signalforstyrrelser opstår typisk som følge af andre kraftigere trådløse signaler i nærheden (på 2.4Ghz), fysiske blokeringer af signalet fra f.eks. tøj, huer, taske o.lign., et relativt svagt bluetooth signal fra værten og/eller kombinationer heraf.

Andre 2.4Ghz signaler kan være alt fra Wi-Fi routere, trådløse ringeklokker, baby alarmer, andre Bluetooth enheder, DECT telefoner, trådløse keyboard/mus osv. Ligeledes opfylder mange "Kina" produkter ikke regulativerne, og støjer dermed for andre produkter.

Signalforstyrrelser kan være svært at komme til livs afhængig af telefon, brugsmønster og ikke mindst omgivelserne. Den grundlæggende sendestyrke styres af afsenderen og antennerne er indbygget i Bluetooth chipsettene i begge ender, så der er desværre ikke rigtig noget man kan gøre for at øge bluetooth’s sendestyrke og frekvens. Det er en ret lukket standard.

Ofte kan man dog opnå bedre signal ved at eksperimentere med hvilken tøj/taske/lomme man har tlf i, om den vender op eller nedad osv. Da det VENSTRE headset jo er master ved stereo brug, bør denne side jo også have det bedste signal og korteste afstand fra telefonen.

Især i tætbebyggede / visse områder, kan der potentielt være rigtig mange andre trådløse signaler i luften, og her kan det generelt være svært at undgå udfald. Et forstyrrende signal i luften kan/vil overdøve et svagere signal uanset rækkevidden mellem tlf og headset.

Generelt er Bluetooth udfald desværre ret forekommende (uanset mærke), da det er et kortrækkende signal som nemt overdøves. Problemstillingen er så væsentlig større ved TWS headsets, da der jo her skal transmitteres 2 signaler fremfor for 1 ved alm. bluetooth høretelefoner/højtalere. For at potentielt reducere den problematik yderligere, er man så nødt til at gå efter produkter som benytter andre teknologier end radio, f.eks. Near-field Magnetic Induction (NFMI). Sådanne headset koster dog også 2-4 gange mere, så det er selvfølgelig en afvejning, og ikke nødvendigvis en garanti for at slippe helt for udfald.

Man skal være obs på, at signaludfaldene også kan komme fra ens streaming, da internet forbindelsen ikke nødvendigvis er konstant/stabil når man bevæger sig rundt.


Modparten har nogen gange lidt svært ved at høre mig ved telefoni:

Især støjende omgivelser og vindstøj o.lign. kan påvirke lydkvaliteten for modparten, da mikrofonen jo sidder helt oppe i øret og dermed også vil opfange den omgivende støj.

Chill HV-316T TWS Høretelefonerne er primært designet til stereo musik brug, så ressourcerne er også primært brugt her. Chill HV-316T er dermed kun udstyret med en almindelig standard mikrofon for at holde prisniveauet nede. Ønsker man bedre telefoni funktionalitet/lydkvalitet bør man derfor gå efter decideret telefoni headset hvor mikrofonen kommer tættere på munden. Alternativt er Chill HV-358C TWS høretelefonerne udstyret med Knowles mikrofon med støj/ekko reduktion, hvilket vil bidrage til en væsentlig højere telefoni kvalitet.

Kan man få modpartens tale ud af begge headsets ved telefoni:

Ved telefoni hører man kun modparten i det ene headset. Telefoni er et Mono signal i relativ lav opløsning. Det er en begrænsning/feature i selve Bluetooth chipsettet, at mono signalet ikke sendes ud i begge headsets. Der bruges dermed mindre strøm og signalkvaliteten øges.

Generelt vil man også selv have en tendens til at snakke meget højere, hvis man får modpartens tale i begge headsets. Så dette kan også være generende.

Jeg oplever nogen gange at volumen selv skruer op og ned?

Der er ingen volumen styring i selve høretelefonerne, så dette styres af værtsenheden (telefonen / PC'en). Høretelefonerne gengiver blot de indstillede lydniveauer og input der udsendes fra værten.

Smartphones og PC'ere har typisk mange forskellige lydindstillinger for forskellige funktioner (beskeder, opkald, medier, alarmer, bluetooth osv.) som kan være indstillet forskelligt - og dermed også afgiver lyd på forskellige lydniveauer. Desuden kan mange Apps påvirke volumen, hvorfor man her kan opleve at lydstyrken pludselig ændres, når/hvis de forskellige apps arbejder/overtager noget styring.

Oplever man udsving i volumen, må man via sin Smartphones lydkontrol prøve at observere hvad/hvornår der skrues op/ned og forsøge at identifcere den funktion og eller app som påvirker volumenkontrollen. Ved at google den pågældende telefon model og app som primært udløser problematikken, kan man ofte her finde løsningsforslag til ændringer af indstillinger osv.


Kan mit Chill TWS headset også tilsluttes en PC / computer?

Ja, Chill TWS høretelefonerne kan ligeledes kobles sammen med computeren via Bluetooth. Hvis computeren ikke i forvejen har Bluetooth support og/eller man ønsker bedre signalkvalitet og rækkevidde, kan man installere en USB Bluetooth Dongle i en ledig USB port i computeren.

Vær opmærksom på, at der på computere er væsentlig flere indstillinger der dermed kan påvirke tilslutningen og lydkvaliteten. Oplever man f.eks. at lyden er i meget lav opløsning/forvrænget, kan man under lydindstillingerne bl.a. justere hvilken codec/enhed der skal benyttes til afspilning/optagelse (Windows 10 -> Indstillinger for afspilning af lyd) + (Windows 10 -> Lydindstillinger). Ens lydkort driver/program kan ligeledes have overtaget styringen af lydenheder og påvirke tilslutningen.

Kan jeg købe reservedele til min Chill høretelefoner?

Ja, du kan købe de forskellige elementer til Chill høretelefon modellerne i webshoppen: Chill Headset Reservedele

Relaterede varer
Relaterede artikler

Menu

Indstillinger

Create a free account to use wishlists.

Log ind

Opret en konto, for at gemme Favoritter.

Log ind